Kancelaria notarialna Katowice

Kancelaria notarialna Katowice
1 vote, 3.00 avg. rating (68% score)

Kancelaria notarialna

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która zobowiązana jest uczciwie pełnić swój urząd. Obowiązki notariusza są zamieszczone i dokładnie określone w ustawie prawa o notariacie. Do podstawowych czynności, które wykonuje kancelaria notarialna katowice należy zaliczyć na przykład sporządzanie aktów notarialnych, czy też sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, notariuszom można zlecić na przykład również doręczenie oświadczeń. Zakres ich działania jest bardzo szeroki. Na urzędniku tym spoczywa również bardzo duża odpowiedzialność. W czasie pełnienia swoich obowiązków zawodowych, notariusz zobowiązany jest na przykład do czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw oraz interesów. Zawsze jest zobowiązany do udzielania stronom wyczerpujących informacji na temat wykonywanych przez niego czynności. W ten sposób jego praca w żadnym miejscu nie budzi żadnych kontrowersji. Notariusze za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej. To nie jedyne elementy, które wchodzą w skład jego wynagrodzenia. Do tego pobierają oni, a potem odprowadzają podatki trafiające potem do Skarbu Państwa oraz samorządów. Do takich opłat zalicza się na przykład podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od darowizny. Za swoje błędy notariusz może odpowiadać na przykład w sposób dyscyplinarny. Jeżeli naruszą obowiązki notariusza, jeżeli ich postępowanie będzie niegodne piastowanego przez niego zawodu może zostać upomniany, może zostać mu udzielona nagana lub w najdrastyczniejszym przypadku zostanie pozbawiony prawa do prowadzenia kancelarii.

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top