Wycena nieruchomości Poznań

Wycena nieruchomości Poznań
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Spółka posiada kilka nieruchomości rolnych w Wielkopolsce, które nie są w ogóle wykorzystywane w prowadzonej przez nas działalności. Utrzymywanie tych nieruchomości generuje tylko dodatkowe i niepotrzebne koszty związane z opłacaniem podatków, ich ochroną i sprzątaniem. Dlatego na ostatnim posiedzeniu zarząd postanowił sprzedać te działki, zaś środki pochodzące z ich sprzedaży przeznaczyć na podstawową działalność operacyjną i nowe inwestycje.
Sprzedaż nastąpi w drodze publicznej licytacji, która odbędzie się w siedzibie spółki. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej spółki. Cena wywoławcza zostanie określona po tym, gdy spółka otrzyma operaty szacunkowe. Wycena nieruchomości Poznań ma być dokonana przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego w terminie najbliższych dwóch miesięcy. Każdy uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium, które będzie zaliczone na poczet ceny. Osoby, które nie wygrają licytacji, otrzymają zwrot wadium na wskazany rachunek bankowy.

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top