Jakie są zasady ubezpieczenia OC rolnika?

OC rolnika

Prowadzenie gospodarstwa rolnego może wiązać się z ryzykiem wystąpienia wypadków podczas wykonywanych prac, dlatego bardzo ważne jest ubezpieczenie OC rolnika, które w razie konieczności wypłaty odszkodowania, pokryje jego koszty. Polisa ubezpieczeniowa może być rozszerzona o ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego obejmując także budynki.

Ubezpieczenie OC rolnika – jak zabezpieczyć swoje gospodarstwo?

Każdy rolnik, który prowadzi gospodarstwo ma obowiązek wykupienie odpowiedniej polisy. Taki wymóg narzuca Ustawa i inne artykuły prawne, a spowodowane jest to tym, że działalność rolnicza niesie ze sobą ryzyko powodujące zniszczenia mienia lub wyrządzenia innych szkód osobom trzecim. OC rolnika jest ubezpieczeniem o charakterze stałym, ale istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji w zależności od potrzeb, np. można rozszerzyć polisę o ochronę z zakresu wystąpienia niespodziewanych zdarzeń. Standardowe ubezpieczenie chroni przed:

  • szkodami, które są wynikiem działania maszyn rolniczych,
  • szkodami, które zostały spowodowane przez ruch pojazdów wolnobieżnych,
  • zniszczenie mienia w wyniku prowadzonych prac takich jak: zbiory czy opryski pól,
  • śmierć lub uszczerbek na zdrowiu osoby trzeciej podczas prac.

Ile kosztuje OC rolnika?

Za każdym razem składki na ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego są wyliczane indywidualnie. Wiele zależy od wielkości gospodarstwa i jego typu. Przykładowo, cena zabezpieczenia małego gospodarstwa, będącego własnością rodziny będzie inna niż tego, które zajmuje kilkanaście hektarów i daje zatrudnienia wielu pracownikom. Dlatego najlepiej jest sprawdzić wysokość polisy. Można to zrobić za pośrednictwem różnych porównywarek lub kalkulatorów OC rolnika, których w internecie jest całkiem sporo. Można również skontaktować się bezpośrednio z agentem ubezpieczeniowym i za jego pośrednictwem wybrać ofertę najlepiej dobraną do konkretnego gospodarstwa. Najczęściej cena za OC rolnika mieści się w granicach kilkuset złotych rocznie.

Należy jednak zaznaczyć, że posiadacze gospodarstw muszą ubezpieczyć również pojazdy i budynki, co może podnieść kwotę ubezpieczenia do 1000 zł w przypadku małych gospodarstw, do nawet kilku tysięcy jeśli gospodarstwo jest duże. Dodatkowo obowiązkową polisę można rozszerzyć, dzięki czemu wypłacona kwota ewentualnego odszkodowania będzie wyższa. Oczywiście przełoży się to na ostateczną wysokość miesięcznej składki, ale na pewnych rzeczach po prostu nie można oszczędzać.

Podsumowanie

Praca rolnika jest bardzo istotna i wiąże się z wieloma obowiązkami, a jednym z nich jest konieczność opłacania polisy ubezpieczeniowej. Mimo comiesięcznych kosztów, jakie rolnik musi ponosić, daje mu to poczucie bezpieczeństwa i zabezpiecza jego interesy w przypadku różnych nieplanowanych zdarzeń. Bardzo często się zdarza, że gospodarstwo zostaje narażone na straty z powodu zdarzeń losowych, a wtedy polisa okazuje się naprawdę pomocna.

uppu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *